24×7 Stand-by Services

Downtime en dataverlies kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie. Daarom is het verstandig maatregelen te treffen zodat u in geval van nood snel de belangrijkste bedrijfsprocessen kunt voortzetten.

Met de ExtraVar 24×7 Stand-by Services heeft u de zekerheid dat u in geval van (dreigende) calamiteiten de beschikking heeft over een expert die bekend is met uw ICT omgeving.

LinkedIn Sharing Link