ExtraVar DRaaS

Extravar DRaaS (Disaster Recovery as a Service) is een dienst om ten tijde van een calamiteit in uw informatievoorziening de voortgang van het functioneren daarvan te faciliteren. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van vervangende informatieverwerkende apparatuur en door het leveren van ondersteuning bij de restore. Hiermee proberen we voor onze klanten de gevolgschade tot een minimum te beperken.

LinkedIn Sharing Link